В Стара Загора ще обсъдят опасността от разпространение на инфекция при шарана

В Стара Загора ще обсъдят опасността от разпространение на инфекция по шарана

Работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и други институции ще се проведе на 17 юли от 11:00 часа в Тракийски университет - Стара Загора.

Тя е провокирана от засиления обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България.

Заболяването е включено в Наредба 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни.

Целта на срещата е институциите да изградят стратегия за предотвратяване на възможностите от разпространение на това опасно заболяване, което би оказало неблагоприятно въздействие върху рибните ресурси.

www.infoz.bgРазказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

На подобна тема